SAMOTER ŞI UNACEA: PARTENERIAT CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE UTILAJE PENTRU TERASAMENTE

230615 SAMOTER FotoEnnevi 9426 SAMOTER ŞI UNACEA:  PARTENERIAT CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE UTILAJE PENTRU TERASAMENTE

Photo: Samoter

Azi s-a semnat un parteneriat între Veronafiere – SaMoTer şi Unacea, pentru promovarea şi susţinerea industriei italiene a construcţiilor de maşini. Sectorul întruneşte 200 de companii, 6000 de angajaţi direct, 30 de mii de angajaţi în domenii conexe şi o cifră de afaceri ce depăşeşte 2,5 miliarde de EUR. Exporturile se derulează bine (70% din producţie), iar piaţa locală se află în situaţia de a avea nevoie de un nou start după ce a pierdut 80% din cauza crizei.

SaMoTer 2017
: se concentrează pe managementul şi prevenirea urgenţelor de mediu prin interacţiunea om-maşină, durabilitate şi simplificarea birocraţiei.

Verona, 23 Iunie 2015. Împreună pentru re-lansarea şi susţinerea construcţiei de utilaje pe plan intern şi a pieţei de utilaje. Veronafiere (organizator SaMoTer, expoziţie trienală de utilaje pentru terasamente si construcţii) şi Unacea (Asociaţia ItalianĂ a Companiilor de Sector), au semnat azi un acord de parteneriat pentru promovarea şi susţinerea bilaterală a sectorului.

Acordul se va derula până în anul 2017, cu opţiunea de prelungire până în 2020. Este o mişcare strategică, din perspectiva celei de a 30-a ediţii a SaMoTer, programată la Verona, între 22-25 Februarie 2017. Accentul, pe durata acestei ediţii viitoare, se va pune pe soluţii pentru situaţiile de urgenţă ecologică precum pe protejare, pe teren şi riscul hidrogeologic. (www.samoter.com).

Acordul are în vedere promovarea, pregătirea şi comunicarea activă pe pieţele locale şi internaţionale. Acesta a fost semnat azi la Verona Fiere de către Ettore   Riello   şi   Giovanni   Mantovani,  Preşedinte  şi  CEO  a  Veronafiere,  şi  Paolo  Venturi,  Preşedinte al  Unacea. În Întâlnirea a beneficiat şi de un raport al lui Roberto Paoluzzi, Director al Imamoter, Institutul Consiliului Naţional al Cercetării (CNR), care deja colaborează cu Unacea.

230615 SAMOTER FotoEnnevi 9513 SAMOTER ŞI UNACEA:  PARTENERIAT CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE UTILAJE PENTRU TERASAMENTE
Photo: Samoter

Acordul îşi propune să susţină sectorul industrial, care constituie o nişă importantă a industriei producătoare italiene, cu peste 200 de companii, 6000 de angajaţi direct, 30 de mii de angajaţi în domenii conexe, implicaţi în producţia de utilaje pentru terasamente, construcţia de drumuri, prepararea de ciment-beton şi agregate, echipamente de forare şi macarale.

Acest sector a realizat în 2014 un volum de afaceri de peste 2,5 miliarde de EUR, peste 70% fiind generate prin exporturi. Punctul slab, însă, este însăşi piaţa internă, prăbuşită cu 80% între 2006 şi 20014, cu riscul consecvent al relocării producţiei. Din 2014 însă, a fost constatată o oarecare revenire din această tendinţă, datorită creşterii cu 11% a vânzărilor interne, fapt confirmat în primul trimestru al anului 2015, care s-a încheiat cu un plus de 19%.

Obiectivul este menţinerea acestor semnale iniţiale de revenire, iar SaMoTer este cel mai eficient instrument de promovare încă din anul 1963, fiind singura expoziţie din Italia care a cuprins întregul lanţ de utilaje pentru construcţii şi şantier.

230615 SAMOTER FotoEnnevi 9546 SAMOTER ŞI UNACEA:  PARTENERIAT CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE UTILAJE PENTRU TERASAMENTE
Photo: Samoter

„Mai mult ca oricând este important ca aceste rezultate să fie capitalizate. Iar pentru atingerea acestui scop asocierea dintre domeniile industrial şi economic precum şi sistemul politic trebuie să-şi unească forţele. În acest context, suntem convinşi de faptul că târgurile comerciale constituie o resursă strategică importantă, atât pentru ţara noastră, cât şi pentru companii, cum a fost demonstrat şi prin programul „Made in Italy”, promovat de către Guvern. Acordul cu Unacea se îndreptă exact în direcţia creşterii ponderii politice şi instituţionale a acestui sector, care a plătit un preţ mai greu al recesiunii decât oricare altul, iar acum se recuperează lent, pe segmente de piaţă, deşi situaţia acestei reveniri este neclară”,

a spus Ettore Riello, Preşedinte al Veronafiere.

„Am întâmpinat călduros tematica aleasă pentru ediţia din 2017 a SaMoTer, respectiv soluţii pentru situaţii de urgenţă, protecţia mediului şi a terenului şi riscurile hidrogeologice. Aceste aspecte ne afectează în mod serios sectorul industrial, de vreme ce suntem furnizorii tehnologiilor necesare pentru contracararea riscului hidrogeologic, dar cred că ar trebui să constituie o preocupare majoră pentru întreaga comunitate. În acest context suntem încântaţi să semnăm un acord de colaborare ci SaMoTer pentru a dezvolta o sinergie mai strânsă, în beneficiul tuturor companiilor din sector. Unacea îşi va aduce o contribuţie determinantă la SaMoTer, pentru a se asigura că ediţia din 2017 a acestuia va fi o platformă inovativă pentru întregul univers italian al utilajelor de construcţii,”

a spus Paolo Venturi, Preşedinte al Unacea.

„Ediţia cu numărul 30 a SaMoTer va lansa un format inovativ, care plasează nevoile companiilor în centrul noului proiect expoziţional dezvoltat de Veronafiere, pentru implicarea companiilor, asociaţiilor şi instituţiilor în activarea acţiunilor celor mai eficiente, în sensul susţinerii relaţiilor de afaceri pe pieţele interne şi internaţionale. Colaborăm deja pe două direcţii principale în ceea ce priveşte participarea: prima îşi propune să atragă mai mulţi vizitatori din zona centrală şi de sud a Italiei, iar a doua să stimuleze interesul şi influenţa pe pieţele tradiţionale, central-europene, alături de o atenţie specială acordată Europei de est si Balcanilor,”

a declarat Giovanni Mantovani, CEO & Director general al Verona Fiere.

Samoter 2017 se va desfăşura din nou împreună cu Asphaltica, expoziţia internaţională de echipamente industriale, tehnologii şi siguranţa drumurilor, cu accent pe administrarea şi prevenirea urgenţelor de mediu prin interacţiunea om – maşină. În Italia vor fi necesare 43 miliarde de EUR pentru asigurarea siguranţei terenurilor iar Guvernul a lansat proiectul #italiasicura, pentru prevenire riscurilor hidrogeologice.

În acest context, utilajele specializate pentru construcţii sunt de o importată fundamentală, alături de cele mai avansate soluţii tehnologice, aflate în prima linie a evenimentului. Tematica ediţiei care urmează a SaMoTer include şi durabilitatea, prin prezentarea utilajelor cu emisii scăzute şi eficienţă mărită precum şi aspecte regulatoare în legătură cu sectorul industrial, cu privire la reglarea birocraţiei şi alinierea la legislaţia europeană.

Sursa: http://www.constructionshows.com/samoter-and-unacea-partnership-for-the-earth-moving-machinery-system/2515314

SaMoTer, inima echipamentelor de construcţii bate în Italia

samoter construction machinery fair 500x375 SaMoTer, inima echipamentelor de construcţii bate în Italia

SaMoTer este principalul eveniment dedicat domeniului construcţiilor în Italia.

Expoziţia este eveniment partener, în ciclul de târguri comerciale europene care îşi împart patronajul CECE, Comitetul European ce reuneşte asociaţii ale producătorilor de utilaje pentru excavare şi de construcţii.

7 MOTIVE PENTRU A PARTICIPA LA SAMOTER 2017

1) UNICITATEA
Este singura expoziţie de sector din Italia.

2) POZIŢIA STRATEGICĂ
Este reperul principal în 2017 pentru sectorul construcţiilor din Europa.

3) ISTORICUL
Peste 50 de ani de experienţă în deservirea sectorului construcţiilor.

4) PROFILUL TRANS-SECTORAL
Găzduieşte toate sectoarele din lumea construcţiilor

5) STRUCTURA COMPLETĂ
Este bogat în conţinut impresionant, evenimente, întâlniri de urmărire şi pregătire, toate organizate în colaborare cu companii şi asociaţii specializate în scopul stimulării cercetării şi pentru implicarea instituţiilor.

6) POZITIONAREA CENTRALĂ
Verona se mândreşte cu o poziţie geografică strategică, în centrul principalelor zone de intersecţie economică – prin Coridorul 1 (Stockholm – Palermo) şi 5 (Barcelona-Kiev) – ce leagă Nordul şi Sudul Europei. În acelaşi timp este amplasat la intersecţia dintre Nord – Estul, Nord – Vestul şi centrul Italiei.

7) DE NERATAT
Este evenimentul cheie pentru toţi operatorii din sector.

FOCUS EDIŢIA 2017 – Managementul situaţiilor de urgenţă: om şi utilaj

 • Protecţia terenului şi soluţii pentru urgenţe de mediu şi riscuri hidro-geologice
 • Maşini inteligente şi platforme tehnologice pentru interacţiune om-maşină (H2M) şi maşină-maşină (M2M)
 • Utilaje hibride cu emisii reduse şi eficiente energetic
 • Re-dezvoltarea durabilă a spaţiilor expoziţionale
 • Programul Europa 2020 pentru creştere durabilă şi programul Orizont 2020 pentru cercetare şi inovaţie

PUŢINĂ ISTORIE – 30 de ediţii şi peste 50 de ani în serviciul sectorului

SaMoTer a fost înfiinţat în anul 1964 cu scopul de a crea –n cadrul peisajului expoziţional italian – un spaţiu specific pentru utilajul de excavare, ce din anul 1948 era prezentat pe durata Fieragricola, expoziţia pentru mecanizarea agriculturii.

Această decizie s-a dovedit a fi vitală, aliniată nevoilor companiilor din cadrul sectorului, acelea de a avea un spaţiu specializat de întâlnire, ce va deveni piaţă de referinţă în schimbul, promovarea şi compararea diferitelor experienţe tehnice cu lumea universitară şi a cercetării.

În 1971, SaMoTer s-a alăturat UFI- Union des Foires Internationales, entitatea ce reuneşte principalii organizatori de evenimente, pe plan mondial. În 1993 a fost inclus în ciclul târgurilor comerciale europene susţinute de către CECE, extinzând astfel reprezentarea sectorului, prin includerea tuturor segmentelor asociate.

SaMoTer a fost mereu un eveniment unic şi o oportunitate valoroasă pentru companiile din domeniul excavării, construcţiilor şi şantieristicii, un element de creştere semnificativ, care a dus în timp la atingerea unui nivel semnificativ de progres economic şi social.

Profilul expozantului:

 • Producător / Fabricant
 • Reprezentant exclusiv / Importator oficial
 • Companie de service
 • Instituţie, asociaţie
 • Presă tehnică
 • Institut de pregătire şi cercetare

SECTOARE

 • Excavare sol
 • Ciment
 • Forare
 • Concasare
 • Ridicare – Elevare
 • Carieră / Vehicule de şantier
 • Componente, piese de schimb, motoare
 • Servicii
 • Construcţii drumuri – ASPHALTICA
 • Zona de închirieri

Profilul vizitatorului:

 • Producător de utilaje, tehnologie şi platforme
 • Producător de materiale
 • Contractor în construcţii
 • Contractor în construcţii şi întreţinere drumuri
 • Comerciant
 • Sub-contractare, garaje şi întreţinere
 • Extracţie, cariere, mine
 • Demolări companii, reciclare, recuperare şi eliminare a deşeurilor
 • Închirieri
 • Departament tehnic, autoritate publică
 • Institute de cercetare, universităţi
 • Specialişti, consultanţi, proiectanţi, servicii
 • Companii imobiliare
 • Industria asfaltului, echipamente, tehnologie şi siguranţa drumurilor

Sursa:  http://www.constructionshows.com/event/samoter-2017-international-earth-moving-and-building-machinery-exhibition

Lumea bună a construcţiilor de maşini se întâlneşte în Turcia

La începutul lunii Mai, pe durata a 5 zile, capitala Turciei, Ankara, a găzduit lumea bună a construcţiilor de maşini de la nivel mondial. Ocazia a fost oferită de cea de a paisprezecea ediţie a Komatek, Târgul Internaţional, bienal, de Utilaje, Tehnologie şi Echipamente pentru Construcţii, care s-a desfăşurat între 6-10 Mai 2015 la Centrul Cultural Ataturk.

Komatek Turcia Lumea bună a construcţiilor de maşini se întâlneşte în TurciaCu sprijinul IMDER – Asociaţia Turcă a Producătorilor şi Distribuitorilor de Utilaje pentru Construcţii, ai cărei 37 de membri reprezintă 96% din sectorul naţional, expozanţii la Komatek 2015 au ocupat o suprafaţă de peste 61,291 metri pătraţi, cu 15% mai mult decât la ediţia precedentă. Un număr record de 505 furnizori, venind din 25 de ţări, au profitat de această oportunitate pentru a expune o gamă largă formată din cele mai recente produse, supunându-le atenţiei specialiştilor în achiziţii şi operatorilor din Turcia, Eurasia, Balcani, CSI, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord.

Fără nici o îndoiala lista expozanţilor la Komatek 2015 reprezintă un who’s who al industriei echipamentelor şi utilajelor de construcţii, la nivel mondial, cuprinzând 9 dintre primii zece producători ai lumii. Printre cei care şi-au promovat echipamentele la Komatek 2015 s-au numărat nume cu greutate cum ar fi: Caterpillar, Demag,  Doosan, Grove, Hitachi, JCB, Kawasaki, Komatsu, Liebherr, Merlo, Mitsubishi, Sany, Sigma, Sumitomo, Terex, Volvo, XCMG, Zoomlion, cărora li s-au alăturat producători turci, cum ar fi Cukurova, Enka, E-Mak, Hidromek, Mastaş (Sanko), Nace, Pi Makina şi mulţi alţii. Pentru prima oară în acest an Komatec a găzduit şi un pavilion de dimensiuni considerabile al Chinei, organizat de către Asociaţia Chineză a Utilajelor pentru Construcţii (CCMA).

Komatek 2015 Turcia Lumea bună a construcţiilor de maşini se întâlneşte în TurciaPeste 32.00 de specialişti din domeniu au vizitat Komatek 2015, mulţi cu intenţia specifică de a vedea, compara şi achiziţiona dintre echipamentele şi utilajele expuse. Cu cifre iniţiale indicând o creştere impresionantă de 300% la nivelul participării achizitorilor internaţionali, ieste în evidenţă faptul ca deja Komatek se dovedeşte a fi un eveniment ce deserveşte o regiune mai amplă decât piaţa internă, foarte robustă de altfel, a Turciei.

Comentând succesul ediţiei 2015 a Komatek, Dl. Levent Bazcal, CEO al SADA Uzmanlik Fuarlari, a spusŞ Komatek nu este numai una dintre unul dintre cele mai evenimente de profil pe plan mondial ci şi unul dintre cele cu cea mai rapidă creştere, fiind clar o dovadă a încrederii sectorului internaţional al construcţiilor in oportunităţile de viitor oferite in regiune.”Acesta a continuat spunând că: „În acest moment cea mai serioasă piedică în calea dezvoltării viitoare a Komatec este lipsa unui spaţiu expoziţional adecvat la Ankara, dar există semnale pozitive că situaţia va fi ameliorată până la ediţia următoare ce va avea loc în luna Mai 2017.

Notă pentru editori:
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm luaţi legătura cu SADA

bauma: A MAI RĂMAS DOAR UN AN – SE ÎNREGISTREAZĂ CREŞTERI PE PIEŢELE TRADIŢIONALE

bauma construction machinery fair bauma: A MAI RĂMAS DOAR UN AN  SE ÎNREGISTREAZĂ CREŞTERI PE PIEŢELE TRADIŢIONALE
Photo: Messe  München

 • se aşteaptă creşteri substanţiale pe piaţa Nord Americană
 • tendinţe pozitive în Orientul Mijlociu şi Apropiat

Anul trecut America de Nord şi Europa au fost cele mai dinamice pieţe din lume pentru utilajele de construcţii. Conform experţilor din piaţă, această tendinţă ar putea continua în 2015. Acesta este unul dintre motivele pentru care pe piaţa în domeniul echipamentelor de construcţii si a utilajelor pentru materiale de construcţii domneşte o stare optimistă, în acest an premergător bauma, în pofida tuturor incertitudinilor politice. Următoarea ediţie a bauma are loc între 11 şi 17 Aprilie, 2016, la centrul expoziţional Messe München.

Asociaţiile din cadrul sectorului industrial văd perspective bune pentru piaţa echipamentelor de construcţii si a utilajelor pentru materiale de construcţii, în condiţiile prezente, ale globalizării. Situaţia clienţilor este bună, industria construcţiilor se află în creştere, iar cererea este prezentă nu numai în Europa, ci peste tot în lume. În Statele Unite, spre exemplu, domneşte un aer de optimism: în 2014 numai producătorii Europeni au reuşit să-şi crească vânzările pe această piaţă cu aproximativ 19 procente. Iar semnalele pentru 2015 sunt şi ele pozitive. Companiile care oferă spre închiriere utilaje de construcţii sunt printre principalii responsabili pentru această cerere. Anul trecut deja aceştia erau cei mai mari clienţi din Statele Unite.

Piaţa din Europa prinde şi ea viaţă, iar industria europeană a construcţiilor nu-şi mai găseşte locul în presă pentru motivele nepotrivite. Conform specialiştilor în studii de piaţă de la Euroconstruct, toate segmentele sectorului construcţiilor din Europa îşi vor reveni în 2015. Aceasta va duce la o stimulare generală a cererii de utilaje. Marea Britanie şi Scandinavia se află printre ţările cele mai ofertante din Europa. Iar piaţa Germană va continua să fie o ancoră de stabilitate în Europa.

Conform asociaţiilor industriale de profil, China, – cea mai mare piaţă pentru utilaje de construcţii la nivel mondial – se va stabiliza pe parcursul anului curent, deşi la un nivel mai scăzut pentru început. În 2014, sectorul din China a trebuit să facă faţa unei căderi exprimate în două cifre – pentru a treia oară consecutiv. O schimbare radicală reală a acestei situaţii nu se află încă la orizont, din cauza supra-capacităţilor şi a parcurilor de utilaje relativ noi, însă se prevede un anumit nivel de refacere. Compania de statistică Statista prevede că piaţa pentru utilaje de construcţii din China va atinge în 2015 o valoare de aproape 44 de miliarde de dolari americani.

De asemenea, alături de pieţele tradiţionale se află pieţe din Orientul Apropiat şi Mijlociu. Sectorul construcţiilor din Arabia Saudită, spre exemplu, este în prezent unul dintre sectoarele cu cea mai rapidă creştere ale economiei naţionale, conform Germany Trade and Invest (GTAI).

Pe termen mediu, de asemenea, acest nivel ridicat al investiţiilor de stat, în extinderea infrastructurii de transport, va asigura o creştere peste medie a sectorului. Cifrele provizorii pentru industria construcţiilor în această monarhie din Golf, estimează o creştere în termeni reali de aproximativ 6,7 procente, A doua piaţă din Golf, ca mărime, este cea a Emiratelor Arabe Unite. Conform analiştilor GTAI, construcţiile rezidenţiale au crescut exploziv în 2014, cu investiţii totalizând 16 miliarde de dolari americani, reprezentând 35%, prin comparaţie cu anul precedent.

Şi piaţa din India, conform declaraţiilor din interior, ar trebui să se mişte din nou înainte. Consultanţii Off-Highway Research se aşteaptă ca până cel târziu vânzările de utilaje de construcţii în această a şaptea ţară de pe planetă, să revină la cel mai înalt nivel atins până în prezent, cel din anul 2011. În acel an s-au vândut 72,000 de unităţi. Până în 2018 analiştii prevăd că vânzările vor creşte continuu, până în jurul a 97,000 de unităţi. Produsele cu cea mai ridicată cerere de pe sub continent rămân aceleaşi ca şi în prezent: buldo-excavatoarele, excavatoarele, macaralele mobile, compresoarele mobile, echipamentele de compactare şi încărcătoarele cu roţi.

Incertitudinea datorată crizelor politice este un factor care ar putea duce la stagnarea creşterii pe pieţele lumii. Criteriul cheie pentru industrie este nivelul până la care clienţii se lasă influenţaţi de către aceste incertitudini – modul în care aceştia acţionează şi interacţionează. Johann Sailer, preşedinte a VDMA, Construction Machinery and Building Materials Machinery Association, observă: „Orice scenariu ne pare posibil. Aşa că nu ne aşteptăm ca pieţele să supra-performeze. Suntem însă, fără îndoială optimişti, inclusiv în ceea ce priveşte ediţia de anul viitor a bauma.” Pentru expozanţi şi vizitatorii liderului mondial al târgurilor de utilaje de construcţii, utilaje pentru materiale de construcţii, utilaje pentru minerit, vehicule pentru construcţii şi echipamente pentru construcţii, se întrevede o perspectivă încurajatoare.

www.bauma.de

Armorium, prestanță și distincție prin înălțimea de 80 mm a profilului

 •  50 ani garanție tehnică, 20 ani garanție estetică

Ruukki România a lansat Armorium, un nou acoperiș de țiglă metalică cu aspect și design unic, dedicat clădirilor premium, cu suprafețe mari – precum vile, pensiuni, restaurante sau case de vacanță. Forma înaltă de 80 mm a profilului îi asigură acoperișului o prestanță aparte și pune în valoare arhitectura clădirii. Armorium se adaptează perfect atât acoperișurilor renovate, cât și celor noi, și se adresează clienților care își doresc întotdeauna cele mai bune produse.

Armorium 500x347 Armorium, prestanță și distincție prin înălțimea de 80 mm a profilului

”Ruukki Armorium se adresează cu precădere segmentului de clienți premium. Pe de o parte, sunt acele persoane care pun mare preț pe căminul lor, implicându-se riguros și cu mult suflet în alegerea produselor destinate casei. Pentru aceştia, casa înseamnă de fapt „acasă”, locul în care își petrec timpul alături de familie și cei dragi. De asemenea, Armorium poate fi alegerea persoanelor care își doresc întotdeauna cele mai noi produse, orientându-se spre caracteristici deosebite, inovatoare, care ies în evidență”, au declarat reprezentanții Ruukki.

armorium profil 159x150 Armorium, prestanță și distincție prin înălțimea de 80 mm a profilului

 

 

Prin lansarea noului produs, Ruukki își consolidează prezența pe segmentul de acoperișuri premium. Armorium completează portofoliul companiei, alăturându-se modelelor de țiglă metalică Monterrey, Adamante și Finnera. La acestea se adaugă sistemele de acoperișuri din tablă plană Classic, tablă plană fălțuită manual sau din profile trapezoidale cu o cută mică. Oferta de acoperișuri Ruukki este completată de un sistem de jgheaburi și burlane realizat din același oțel de cea mai bună calitate, cu 20 ani garanție tehnică și estetică și cu protecție multistrat pe ambele fețe, precum și de accesoriile de fixare, de etanșare și de siguranță.

 

Armorium vine intr-o gamă variată de culori Armorium, adaptate oricăror preferințe. Tendința ultimilor ani reflectă opțiunea clienților cu precădere pentru culori naturale, precum maro închis sau maro ciocolatiu. Cei care vor însă să iasă în evidență, pot opta pentru verde molid, violet ametist, roșu și roșu rubiniu sau, de ce nu, gri sau negru.

IMG 0713 500x375 Armorium, prestanță și distincție prin înălțimea de 80 mm a profilului

Produsul este disponibil în două modele, Armorium Ruukki 50 Plus, cu 50 de ani garanție tehnică și 20 de ani garanție estetică, sau Armorium Ruukki 40, cu 40 de ani garanție pentru performanța tehnică și 15 ani pentru aspectul estetic. Certificatul de garanție atestă responsabilitatea companiei ca furnizor și calitatea superioară a produselor Ruukki.

IMG 0719 500x375 Armorium, prestanță și distincție prin înălțimea de 80 mm a profilului

”Garanția oferită este un beneficiu substanțial oferit clienților noștri, care au siguranța că produsele alese sunt de cea mai bună calitate. Performanța tehnică se referă la funcționalitatea mecanică a produsului. Garantăm faptul că aceste profile nu vor suferi daune mecanice pentru perioada de timp indicată. Garanția pentru performanța estetică certifică faptul că stratul de acoperire și culoarea produsului vor rămâne neschimbate pentru perioada de timp indicată”, au explicat reprezentanții Ruukki România.

Detalii tehnice Armorium:

armorium culori 500x428 Armorium, prestanță și distincție prin înălțimea de 80 mm a profilului

 

Înălțime totală: 80 mm
Lungimea modulului: 350 mm
Lățime efectivă: 988 mm
Lățime totală: 1.039 mm
Lungime maximă: 8.200 mm
Lungime minimă: 850 mm
Unitatea de vânzare: mp
Grosime material: 0,50 mm
Strat de zinc: 275 g/mp

 

 

Produsele din portofoliul Ruukki sunt disponibile printr-o rețea extinsă de distribuitori agreați, ce include peste 200 de companii specializate în comercializarea și montarea sistemelor de acoperișuri metalice.

 

 

Despre Ruukki
Ruukki Construction deservește clienții din industria construcțiilor civile și industriale, oferind un portofoliu extins de produse și sisteme metalice, alături de servicii de consultanță și proiectare sau servicii de instalare, realizate prin parteneri agreați. Ruukki Construction are aproximativ 3.300 angajați și 20 centre de producție în Europa. Vânzările nete din 2014 s-au ridicat la valoarea de 6.217 milioane Coroane Suedeze. Ruukki Construction este o divizie a SSAB. SSAB este o companie siderurgică din țările Nordice, cu sedii în Europa de Nord și Statele Unite, prezentă în peste 50 de țări. Compania este listată la bursa NASDAQ OMX din Stockholm și Helsinki. www.ruukki.ro, www.ruukkiacoperis.ro

 

 

Activitatea în domeniul construcţiilor din România se va intensifica în următorii ani

Aşa cum s-a indicat prin rezultatele raportului precedent al PMR, intitulat „Sectorul construcţiilor din România 2015. Prognoze de dezvoltare pentru 2015-2020”, în 2014 industria construcţiilor a continuat să fie supus unor tensiuni şi s-a estimat o contractare anuală de 6.6%, după o scădere probabila de 8.7% înregistrată în 2013.

Conform PMR, scăderea în volumul total al realizărilor anului trecut a fost în întregime cauzată de performanţele slabe ale subgrupului de construcţii civile, care a înregistrat o cădere anuală de aproape 23%. Prăbuşirea din sectorul construcţiilor civile nu a putut fi contrabalansată prin creşterea de 7.8% înregistrată de către construcţiile rezidenţiale şi de creşterea de 4.6% din domeniul construcţiilor nerezidenţiale. În 2013 şi 2014, industria construcţiilor din România a continuat să sufere, mai ales din cauza reducerii substanţiale a sprijinului venit din partea sectorului public. Alegerile parlamentare ce au avut loc în decembrie 2012 au fost câştigate în mod copleşitor de o coaliţie condusă de social democraţii de centru – stânga. În 2013-2014 guvernul condus de social democraţi a prioritizat stimulentele sociale si retorica populistă în detrimentul investiţiilor de capital, deşi BIP a crescut cu 3.4% în 2013, urmat anul trecut de o creştere de 2.8%. Se consideră că guvernul a redus în mod deliberat investiţiile de capital în ultimii ani, pentru a dispune de mai multe resurse necesare creşterii beneficiilor populaţiei, ceea ce a susţinut în ultimă instanţă îmbunătăţirea poziţiei coaliţiei în perioada premergătoare alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2014.

Construction activity in Romania 500x318 Activitatea în domeniul construcţiilor din România se va intensifica în următorii ani

În 2014 industria construcţiilor din România a fost încurajată în mare parte de către dezvoltătorii de proprietăţi non-rezidenţiale şi rezidenţiale, susţinuţi tot mai mult prin optimizarea mediului de strângere de fonduri şi de o creşte mai dinamică a veniturilor reale. În acelaşi timp, subgrupul construcţiilor civile, raportat mai ale la dezvoltarea infrastructurii energetice şi de transport a ţării, nu a fost capabil să ţină pasul cu dezvoltările imobiliare, în mare parte din cauza unei scăderi a contribuţiilor financiare din direcţia sectorului public. Pentru se estimează ca 2014 veniturile din vânzarea serviciilor de engineering în domeniul construcţiilor să depăşească puţin un procent de 36% din totalul profitului realizat de întregul sector a construcţiilor din România în 2014; construcţiile non-rezidenţiale se clasează pe locul trei, cel mai modest, ca şi contributor la volumul total din domeniul construcţiilor, cu aproape 26% din total şi generat mai ales prin investiţii in retail şi facilităţi industriale.

Guvernul actual, condus de către acelaşi prim ministru social democrat care a pierdut campania prezidenţială din 2014, este determinat să crească investiţiile de capital în 2015 şi 2016, în special prin proiecte de autostrăzi, pentru a îmbunătăţi poziţia coaliţiei de guvernământ înaintea alegerilor parlamentare programate pentru ultima parte a lui 2016. Coaliţia intenţiona să câştige alegerile prezidenţiale ce au avut loc in România în noiembrie 2014, mai ales prin creşterea beneficiilor sociale, în detrimentul investiţiilor de capital, însă în final nu a izbutit. Se crede ca social democraţii aveau o nevoie disperată de a câştiga pentru a curma cruciada anti-corupţie ce câştiga teren în România. Pentru a eradica acest curent pe durata campaniei pentru alegerile parlamentare din 2016, social-democraţii vor trebui să susţină lupta anticorupţie sau cel puţin să evite obstrucţionarea acesteia. Forţele electorale de dreapta şi de centru-dreapta sunt dominante în România, fapt confirmat şi de rezultatele recentelor alegeri prezidenţiale, iar actualul guvern de centru stânga este astfel, constrâns să implementeze măsuri mai „liberale”, mai ales crescând investiţiile în proiectele de infrastructură şi făcând schimbări ale legislaţiei pentru a-şi creşte simpatia în rândurile alegătorilor de centru-dreapta. Rezultatul recentelor alegeri indică faptul că, în aceeaşi măsură cu eradicarea corupţiei şi câteva alte subiecte controversate, dezvoltarea infrastructurii naţionale, va rămâne un subiect de interes major pentru romani, pe durata următorilor ani.

La începutul anului 2015 guvernul a aprobat câteva schimbări legislative care să genereze un impuls pozitiv pentru activitatea de construcţii din România următorilor ani:

 • activitatea de construcţii în domeniul hotelier este estimată a creşte în anul 2015, alimentată în parte şi de decizia guvernului de a reduce TVA la serviciile de turism la 9%, de la 24%
 • Rata TVA la toate produsele alimentare, nu numai la cinci produse de bază, ci la totalitatea produselor agro-alimentare din România, va scădea de asemenea de la 24% la 9%, ceea ce ar trebuie sa stimuleze consumul şi, pe cale de consecinţă, construcţiilor de proprietăţi retail.
 • în 2015, guvernul a lansat o strategie ambiţioasă pentru construcţia de autostrăzi pană în anul 2030
 • pentru anul 2015 guvernul a cuprins în buget cu 20% mai multe fonduri decât suma cheltuită în 2015 pentru garanţiile aferente programului Prima Casă.

Surca: Constructionshows

Intermat – O expoziţie internaţională cu adevărat dinamică!

intermat Intermat  O expoziţie internaţională cu adevărat dinamică!
Photo: http://www.masinisiutilaje.ro/

Cea de a zecea ediţie a târgului Intermat şi-a închis porţile pe 25 aprilie 2015, cu un număr de 183,000 vizitatori (incluzând cei 131,624 vizitatori identificaţi), înregistraţi pe durata celor 6 zile de desfăşurare. Aceste cifre sunt uşor sub cele înregistrate în 2012 (-8.5%), o ediţie care a doborât recorduri, rezultatul obţinut fiind oricum deosebit de pozitiv, având în vedere climatul economic nesigur şi complex. Mai mult, Intermat şi-a consolidat concentrarea internaţională prin cei 35% dintre vizitatori venind din 168 de ţări, inclusiv Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi Turcia, care s-au manifestat cu toţii deosebit de bine în acest an.

Pentru cele 1,410 de companii expozante (+5%) cu mari aşteptări din partea acestui eveniment tri-anual, Intermat 2015 a oferit posibilitatea de a se pregăti pentru viitor, datorită puternicului ecou internaţional, în mod deosebit în ţările EMEA (Europa, Orientul Mijlociu şi Africa), şi mai ales posibilităţilor sare de a atrage vizitatori de cea mai înaltă calitate, cu proiecte de investiţii, dintre care asupra multora s-au luat decizii chiar pe durata târgului.

Pentru Maryvonne Lanoë, director al evenimentului,

„Intermat 2015 a fost o piatră de hotar pe parcursul revenirii anunţate pe plan internaţional. Consensul general este ca vizitatorii le nivel înalt şi iniţiatorii de proiecte au făcut ca acest eveniment să fie unul dinamic, ce a venit să întărească încrederea tuturor celor care activează în acest domeniu.”

O lansare de succes a World of Concrete Europe

Ediţia în premieră a World of Concrete Europe a fost organizată de către Intermat 2015 care a oferit o platformă absolut noua pentru prezentarea industriei betonului. A atras 200 de expozanţi din domenii conexe şi a fost un eveniment aşteptat cu mare nerăbdare în industria betonului având în vedre că a oferit vizitatori cu un profil nou. Raportul final – aflat acum sub analiză – va pune la dispoziţie detalii legate de aceste noi categorii.

O implicare solidă din partea oficialilor francezi şi internaţionali

Intermat 2015 a fost inaugurat oficial de către Pierre Gattaz, Preşedinte al MEDEF, şi Bruno Cavagné, Preşedinte al FNTP. Pe durata unei săptămâni de numeroase posibilităţi de relaţionare, Intermat a organizat trei zile speciale pentru a întâmpina ambasadorii din Turcia şi Emiratele Arabe Unite şi pentru a primi delegaţiile acestor ţări şi a Algeriei.

Numeroase inovaţii la nivel internaţional

Intermat 2015 a oferit o platformă deosebită pentru lansarea unor soluţii inovative. La standuri au fost prezente peste 100 de produse noi şi inovaţii, dintre care celor mai bune le-au fost decernate Premii pentru Inovaţie, pe durate evenimentului Pre-Intermat ce a avut lor la Paris în luna ianuarie.

Experienţă şi interacţiune

Intermat 2015 a jucat şi un rol cheie în schimbul şi dezbaterea de informaţii prin atelierele, întalnirile şi seminariile pe diferite teme care au fost organizate (betoane, leasing, demolări, constrfaceri şi distribuitori zonali EMEA).

Un comunicat de presă şi un raport detaliat va fi transmis în următoarele cateva zile.

Construcţiile civile rămân o forţă a industriei construcţiilor din Bulgaria

Construcţiile civile vor continua să bătătorească drumul către dezvoltarea pieţei bulgare a construcţiilor pe durata următorilor cinci ani. De fapt de la mai puţin de o treime din volumul total al pieţei de profil în 2007, s-a ajuns în 2015 la un procent de 55%. Situaţia va continua să rămână aceeaşi, având în vedere numeroasele proiecte de construcţii civile dezvoltate pentru bugetul aferent perioadei 2014-2020 prin programele operaţionale finanţate de către EU.

Conform noului raport, intitulat „Sectorul construcţiilor în Bulgaria – prognoze cu privire la dezvoltare în perioada 2015-2020”, publicat de către compania de analize şi studii PMR, după ceea ce acum pare a fi o perioadă de stabilizare post criză, cea de a doua jumătate a 2014 şi începutul lui 2015, sugerează că ratele de creştere şi perspectivele pozitive revin în sfârşit pe piaţa construcţiilor din Bulgaria. Însă revenirea creşterii nu înseamnă că nivelul excepţional dinainte de criză va fi atins din nou în viitorul apropiat, mai ales în ceea ce priveşte construcţiile rezidenţiale şi non rezidenţiale – Având în vedere baza redusă de investitori, majoritatea activităţilor de pe piaţa de construcţii sunt puternic dependente mai ales de achiziţiile publice şi fondurile europene.

Bulgarian construction industry 500x381 Construcţiile civile rămân o forţă a industriei construcţiilor din Bulgaria

În 2015, ca an final pentru Programele Operaţionale 2007 – 2015, un mare număr de proiecte ar trebui să ajungă la final, aceasta însemnând că o mare parte a pieţei generale a construcţiilor în general va fi reprezentată de către construcţiile civile. Mai mult, după un declin de peste cinci ani, creşterea a revenit şi pe piaţa construcţiilor rezidenţiale. În plus, s-a înregistrat o creştere în ceea ce priveşte autorizaţiile pentru construcţii ca şi construcţiile în execuţie.

Bulgarian construction industry 500x381 Construcţiile civile rămân o forţă a industriei construcţiilor din Bulgaria

Presiunea exercitată de către cerere precum si creşterea nivelului preţurilor ar trebui să marcheze o altă creştere a activităţii de pe pieţele construcţiilor rezidenţiale şi non rezidenţiale, începând cu cea de a doua jumătate a lui 2015. Aceasta va duce, probabil, la o creştere a numărului proiectelor îngheţate anterior şi repornite, mai ales în ceea ce priveşte clădirile pentru birouri şi retail.

Scăderile dobânzilor creditelor ipotecare marchează şi ele o creştere a interesului pentru achiziţia de proprietăţi ca şi investiţii. Mai mult, echilibrul atins recent între cererea şi oferta de pe piaţa rezidenţială va putea determina o revenire în forţă a proiectelor multi familiale, concomitent sau proiectele individuale de locuinţe la standarde ridicate, mai ales pe litoral. Deşi s-au înregistrat reglementări de preţ în sens ascendent, preţurile în Bulgaria încă mai sunt atractive pentru străinii care văd ţara ca destinaţie pentru o a doua locuinţă. În orice caz, înainte de a doua jumătate a lui 2016 nu se va constata o creştere semnificativă a numărului străinilor care să dorească să achiziţioneze o a doua casă-de vacanţă în Bulgaria, mai ales din cauza situaţiei socio-economice în general precum şi a situaţiei politice din întreaga Europă, în mod particular a crizei din Ucraina.

La fel ca şi piaţa construcţiilor rezidenţiale, segmentul non rezidenţial este privat de proiecte la scară largă, în favoarea proiectelor la scară mai redusă. În anumite cazuri, acest fapt a fost definit ca parte a unui proces de maturare, având în vedere numărul crescând de proiecte noi în ambele sectoare, axate mai ales pe proiecte de dezvoltare cu risc redus, spre deosebire de proiectele la scara mare, care au dominat anterior. În ultimii doi ani, s-a observat cu precădere o activitate în zona proiectelor îngheţate anterior, acestea constituind topul dezvoltărilor în desfăşurare la momentul actual, având în vedere că nu sunt planificate noi proiecte semnificative.

Spre deosebire de alte segmente ale sectorului non rezidenţial, sectorul construcţiilor industriale şi de depozite este cu mult mai promiţător. Companiile farmaceutice, companii din domeniul automobilelor şi companii producând echipamente electrice, au înregistrat cel mai simţitor impact în ceea ce priveşte noile proiecte de dezvoltare până în 2015.

Surca: constructionshows.com

JCB ANUNŢĂ O DONAŢIE ÎN EXCAVATOARE, ÎN VALOARE DE UN MILION DE DOLARI, CĂTRE ZONA AFECTATĂ DE CUTREMUR

JCB 500x239 JCB ANUNŢĂ O DONAŢIE ÎN EXCAVATOARE, ÎN VALOARE DE UN MILION DE DOLARI, CĂTRE ZONA AFECTATĂ DE CUTREMUR

JCB a acţionat azi în sensul sprijinirii eforturilor de ajutorare a zonelor sinistrate în urma cutremurului din Nepal printr-o donaţie constând în excavatoare şi generatoare electrice în valoare de aproximativ 1 milion de dolari.

Zece buldo-excavatoare au fost puse imediat la dispoziţia armatei nepaleze, fiind active în prezent in zonele cele mai grav afectate de dezastrul soldat cu peste 5.000 de morţi şi 10.000 de răniţi.

Preşedintele JCB, Lord Bamford, a declarat: „Este şocant să vezi devastarea cauzată de acest cutremur, la fel şi extinderea pagubelor şi distrugerilor. În numele JCB, exprim sincere condoleanţe tuturor celor afectaţi de acest dezastru natural. JCB va continua să ajute guvernul nepalez în orice mod posibil.”

JCB a pus buldo-excavatoarele la dispoziţie prin reprezentantul său în Nepal MAW Enterprises Pvt Ltd. . Generatoarele electrice sunt şi ele pe drum de la fabrica din India (Dehli) a JCB, spre ajutorarea comunităţilor afectate de cutremur.

Buldo-excavatoarele JCB au fost trimise pentru a sprijini eforturile de ajutorare în urma cutremurului de 7,8 grade pe scara Richter. În următoarele zile şi luni utilajele donate vor fi folosite în eforturile de reconstrucţie.

JCB are o istorie îndelungată de ajutorare a ţărilor afectate prin dezastre naturale de proporţii, prin furnizarea de utilaje şi generatoare în valoare de 500,000, către Filipine, în urma trecerii taifunului Haiyan, în anul 2013. Au fost donate utilaje când cutremurele au afectat Haiti în 2010 şi China în 2008 precum şi în sudul Indiei şi Indonezia când aceste ţări au fost afectate prin tsunami-ul de Boxing Day.

Surca:  http://www.thecea.org.uk/

CEREREA DE SPATII LA bauma ESTE DIN NOU FOARTE MARE

bauma CEREREA DE SPATII LA bauma ESTE DIN NOU FOARTE MARE
Photo: copyright Messe München

CA URMARE A IMPLINIRII TERMENULUI LIMITA PENTRU DEPUNEREA CERERILOR:

 • Pavilioane internaţionale reprezentând nouă ţări
 • S-au depus cereri venind din peste 50 de ţări

Ca urmare a împlinirii in luna Martie a termenului limită pentru depunerea cererilor pentru spaţiu expoziţional la bauma, este clar că nevoia de spaţiu expoziţional este din nou foarte ridicată. Ediţia următoare (11-17 Aprilie 2016) a celui mai mare târg din lume de utilaje pentru construcţii, utilaje pentru materiale de construcţii, utilaje pentru minerit, vehicule pentru construcţii şi echipamente pentru construcţii va ocupa tor spaţiul disponibil – un total de 605.000 metri pătraţi – la centru expoziţional Messe München.

Din nou se pregăteşte un eveniment foarte divers şi internaţional: deja, în acest moment, aproape 3000 de expozanţi din peste 50 de ţări s-au înscris spre a lua parte. Importanţa bauma pentru sectorul utilajelor pentru construcţii se reflectă şi în numărul pavilioanelor internaţionale, de ţară, care sunt organizate. Un total de 9 ţări pregătesc prezenţe dedicate: Brazilia, China, Republica Cehă, Franţa, Marea Britanie, Italia, Coreea, Irlanda de Nord şi Statele Unite ale Americii. Cele zece ţări care conduc în topul participanţilor (în urma Germaniei, conform situaţiei actuale a cererilor): Italia, Turcia, Ţările de Jos, Spania, Marea Britanie, Statele Unite, Austria, Suedia şi Elveţia.

Klaus Dittrich, Preşedinte şi CEO a Messe München, este foarte satisfăcut: ”Reacţia expozanţilor si nivelul înalt al cererii de spaţiu sunt chiar uimitoare.” Însă Dittrich este conştient şi de problemele implicate: „Desigur că ne dorim să oferim cât mai multor companii şansa de a a expune la bauma. Însă, din cauza nivelului ridicat al cererii, nu vom putea – din păcate – să onorăm toate solicitările pentru spaţii şi participare.”

Este clar deja ca povestea de succes a bauma este pe cale să continue. Ultimul eveniment – cu un total de 3.421 expozanţi din 57 de ţări şi 535,065 vizitatori din 200 de ţări + a depăşit toate recordurile anterioare.

Alte informaţii referitoare la bauma: www.bauma.de